Бир куни руҳий касалликлар шифохонасига келган комиссия у ердаги камчиликларни кўриб, “Бу ер ҳудди жиннихонани ўзи!” деган экан.

Telegram
2 hafta avval