Ofis xodimining bir kunlik ish rejasi:
“Kompyuter blokka tushib qolmasligi uchun sichqonchani har-har zamon joyidan sekin qimirlatib qo‘yish”.