1. Onangni otangga maskasiz ko‘rsatma!
2. Boshingga qilich kelsa ham maska taq!
3. Kelinni kelganda ko‘r, maskasini yechganda ko‘r!
4. Do‘st maska so‘raganingda bilinadi!
5. Maska bilan obod yuzing, gar bo‘lsa u vayrona ham!
6. Bir o‘zbekka ham maska kerak, ham antiseptik, deganlaridek...
7. Maskaga ishonma, maskasiz yurma!
8. Bugungi maskani ertaga taqma!
9. Maskang xalol bo‘lsa, ko‘chada taq!
10. Maskangni yashirsang, istimasi oshkor qiladi!
11. Maskasi bo‘lmasa ham aptekachining bolasi gapirsin.
12. Og‘zi qiyshiq bo‘lsa ham maskasi bor gapirsin!
13. Maskaning 3 kun taqilgani ham maska...
14. Er xotinning urushi, doka maskaning qurishi...
15. Maska sotsang qo‘shningga sot, u bilan o‘zing gaplashasan...
16. Maskasi yo‘q, maskasi eskiga kuladi.....
17. El og‘ziga maska tutib bo‘lmas!
18. Maskasi borning maskasi yo‘q bilan nima ishi bor?
19. Maskang kechagi bo‘lsa ham taqib ol!
20. Maskalar bor, maskalarning naqshidir, Maskalar bor, mikrob undan yaxshidir!
21. Yuzta maskasiz do‘stdan bitta maskali dushman afzal!
22. Oltin olma, maska ol, maska oltin emasmi?
23. Maskasiz birni yengar, maskali mingni!
24. Karantindan keyin maskani ... taq!
25. Maskali, senga gapiraman, maskasiz, sen eshit!