Kema cho‘kib, faqat uch kishi omon qolishibdi.
Negr, yapon va rus. Uchchalasi suzib, bir orolga borishibdi. Qarashsa, orolda bir yashik aroq turganmish. Uni ustiga esa "Tilak aytib ichsangiz, albatta bajo keltiriladi" deb yozilgan ekan.
Negr:
— Sog‘-omon uyga qaytishni istayman, - debdi-yu, ichib oroldan yo‘q bo‘lib qolibdi.
Yapon:
— Meni ham uyga qaytar, - deb ketibdi.
Rus esa aroqni olib:
— Bir yashik aroqni kim ichadi? Yapon va negrni qaytar, - deb ichib yuboribdi.