Бир одам “Коррупцияга қарши кураш” бўлимига кириб дебди:
— Менга коррупцияни йўқ қилиб берсангиз!
У ердагилар бўлса:
— Майли. Қанча берасан? – деган экан.