Эрталабки тиғиз пайтида Газель машинасига 18 та йўловчини эмас, 48 та йўловчини сиғдира олган Абдусаттор ака Гиннес рекордлар китобига киритилди.