Манзилга етиб келган йигит ҳайдовчидан сўрабди:
— Нечи пул бўлади?
— 4000, - дебди ҳайдовчи.
Йигит 2000 берибди.
— Нега 2000? Қолган ярми-чи? - деса, йигит:
— Машинада сиз ҳам келдингиз-ку! - дермиш.