— Сиз билан танишсак бўладими?
— Йўқ, мумкин эмас!
— Нимага?
— Мен сиз билан зерикаман, сиз эса мени тушунмайсиз!
— Нимага?
— Айтдим-ку, сиз мени тушунмайсиз, мен эса зерикиб бўлдим!