Бола адасига:
— Сиз уйда кимсиз?
Адаси:
— Мен бу уйда директорман.
Кунларнинг бирида бола адасига:
— Ада, сиз хизмат сафарига кетганингизда уйимизга янги директор келди...