Йигит севган қизига дебди:
— Менга турмушга чиқиш таклифини бергандим. Анчадан бери жавоб бермаяпсан?!
Қиз дебди:
— Ўшандан бери қанча ойлик маош олишингизни билолмаяпман...!