Туғилган кунида эридан совға олмаган аёл эрига дийдиё қилибди:
"Бир ҳафтадан бери туғилган кунимга ҳеч нарса керакмас деб жаврайман. Барибир бугун туғилган куним экани ёдингиздан чиқиб қолди! - деган экан.