Оқ айиқ ўрмонда кетаётса, йўлидан "кўча кўрган" эшак чиқиб қолди. Эшакдан сўрабди:
— Ҳой эшак, шимолий қутбга қандай борса бўлади?
— Билмадим. Бироз кутиб тур, оғайниларимдан сўраб келай, дебди эшак.
Бироздан сўнг у бир тўда эшакларни етаклаб келиб, оқ айиққа, — Шимолий қутб қаердалигини билмадим-у, лекин мани эшак деганинг учун энди жавоб берасан, - дебди.