Касалхонада ётган икки эркак суҳбатлашаётиб:
— Сиз касалхонага қандай тушиб қолдингиз?
— Томдан йиқилиб тушдим.
— Минг лаънат! Сен экансан-да мени бошимга тушган!!!