— Чебурашка, мени эшитяпсанми? – дебди тимсоҳ Гена.
— Эсинг жойидами? Менга яхшилаб қараганмисан ўзи? Қандай қилиб сени эшитмаслигим мумкин?!