Пиёнисталар ҳақида латифалар

Кўп ичиб қотиб қолган одам эртасига учта нарсага қарашга қўрқади:
1. Ҳамёнига.
2. Кўзгуга.
3. Кирувчи ва чиқувчи қўнғироқларга.
Эркак киши уч ҳолатда ичади:
1. Сиқилганидан.
2. Хурсандчиликдан.
3. Ҳаммаси жойида бўлганда эса - зерикканидан...
Эркак дўстига дермиш:
— Хотинимга нима деб ваъда берганим аниқ эсимда йўқ!
— Нима деб ваъда бергандинг?
— Бир рюмка ароқ ичиб, соат саккизда уйда бўламан деганмидим ёки саккиз рюмка ароқ ичиб, соат бирда уйга келаман деганмидим???
Бир мусиқачининг ҳар куни ишдан сўнг клубга бориб, яна мусиқа тинглаш одати бор экан.
Бундан ҳайрон бўлган дўсти ундан сўрабди:
— Нега куни билан мусиқа тинглайсан-да, яна кечқурун клубда мусиқа тинглашга борасан? Бу сенга нима учун керак?
У эса жавоб берибди:
— Ахир менга куни билан пиво ичишга беришмайди-ку!?
Эрининг ҳар куни ичишини кўрган аёли “Мен ҳам ичаман” дея ҳарҳаша қилибди.
Эр-хотин зиёфатдан ичиб қайтишибди. Уйининг эшиги олдига келиб, эри чўнтагидан калитни тополмай турса, хотини унга қараб:
— Одам бўлмай кетинг! Шунчалик ҳам ичасизми?! Эшик қани? Нима қилдиз ўзи эшикни? –дермиш.
Маст ҳолда уйга келган эри ерга ётиб ухлаб қолибди.
Ҳеч нима қила олмаган хотини уни бошига ёстиқ қўйиб, устига кўрпа ёпиб қўйса, ярим кечаси эри бақираётганмиш “Хотин чироқни ёқ! Негадир краватни охири кўринмаяпти, туша олмаяпман!”
Ичиб олиб маст бўлиб қолган киши темир панжарани ушлаб зўрға судралиб юриб кетаётса, оёғи остидан дайди ит ўтиб қолибди. Маст одам итга:
— Ҳой дайди ифлос ит. Аҳволингни қара! Ҳамма ёғинг расво, тўрт оёқлаб лойга ботиб кетяпсан...! – деса ит дебди:
— Ҳозир мана шу панжара тугасин, кейин ўзингни аҳволингни кўраман!
Ўғил кечки пайт маст келиб, уйга кирса, столни устида қовун турган экан. "Бир оз еб ётай, бўлмасам уйдагилар ичиб кеч келганимни билиб қолишади", - деб қовунни еб ухлабди.
Эрталаб ойиси:
— Эй, уяти йўқ, тур! Кечқурун уйга ичиб кебсан-а?
— Йўқ, ойи.. Мен ичганим йўқ, нималар деяпсиз?
— Ичганим йўқ? Тунда ошқовоқни ярмини еб қўйибсанку, - дермиш.
Қиш кунларининг бирида эркак маст бўлиб келиб, уйини дарвозасини тақиллатибди. Аёли эшикни очмасдан:
— Ким-у? Дадаси сизмисиз, - деса ҳеч ким индамабди.
Аёл қайтиб уйга кириб кетибди. Тонг отгач кўчага чиқиб қараса, эри дарвоза тагида тиришиб ухлаб ётганмиш.
Шунда хотини эрини туртиб уйғотиб:
— Вой дадаси, қачон келдингиз, - деса, эри:
— Кечаси, - дебди.
Аёл:
— Нега "дадаси сизмисиз?" десам индамадингиз:
Эр:
— Калламни қимирлатдим-ку!? - дермиш...
Бир маст одам эски чироқ топиб олибди. Ишқаласа, ичидан жин чиқиб:
— Тила тилагингни! Учта тилагингни бажараман, - дебди.
Маст одам унга:
—Кел юзта-юзта олайлик!
— Ўйлаб кўр. Бу биринчи тилагинг ҳисобидан кетади.
— Майли. Қани олдик.
— Энди иккинчи тилагингни айт!
— Яна юз-юз қуй!
— Ҳой инсон, яхшироқ нарса сўрасанг-чи?
— Эй, қуй дегандан кейин, қуйда! Қани олдик.
— Балки учинчи тилагингга бирор нима сўрарсан!
— Яна юзта-юзта олайлик!
— Сен ақлдан озибсан! Бу охирги тилагинг.
— Майли, розиман, - деб ичиб юборишибди.
Жин чироққа қайтиб кириб кетибди-ю, беш дақиқадан кейин қайтиб чиқиб келиб:
— Майли, тўртинчи тилагингни ҳам тила! Мен розиман!, - дермиш.