Эртаклар

Сира иши юришмаган бир одам болаларга эртак айтиб беряпти:
“Бир бор экан, бир йўқ экан. Ўша нарса пул экан...” деб кўзига ёш келибди.

Telegram
37 daqiqa avval