Bir yigit har kuni ko‘chadagi lo‘liga pul berib turarkan.
Oradan vaqtlar o‘tib, yigit lo‘lini yonidan pul bermay o‘tib keta boshlabdi.
Bir kuni lo‘li yigitni to‘xtatib:
— Nima uchun menga pul bermay qo‘yding? – dyesa, yigit:
— Uylandim. Oila tashvishi tushdi boshimga. Shunga... - debdi.
Lo‘li g‘azabga to‘lib:
— Nima, sen oilangni meni hisobimdan boqasanmi? – degan ekan.