Kino shinavandalarining suhbatidan:
— O‘zbek kinolari haqida bilmaganlar nima deydi?
— O‘zbek kinolarini bilmaganlar, o‘zbeklarda qaynonalari yovuz, bemehr va “zahar” bo‘lar ekan. Kelinlari oilada xizmatkor ekan, kuyovlar onasini “chizgan chizig‘idan chiqmaydigan”, qaynotalarning esa oilada umuman o‘rni yo‘q ekan deydi.
— Bilganlar-chi, bilganlar?
— Bilganlar «Ol boshqa kanalga...» deydi.