— Do‘stim, pullarimni qayerda saqlaganim ma’qul?
— Xotirangda saqlaganing durust!