Bir kuni ota-o‘g‘il baliq oviga borishibdi. Qarmoqqa katta baliq ilinibdi.
O‘g‘li:
— Dada, buni qanday o‘ldiramiz, - debdi.
Shunda otasi:
— Shuniyam o‘ylab turibsanmi? Suvga cho‘ktir, o‘zi o‘ladi, - debdi.