O‘qituvchi fasllar haqida gapirib, so‘rabdi:
— Olma uzishga qaysi vaqt qulay?
Sobirov javob beribdi:
— Bog‘bonning iti bog‘langan vaqt qulay.