Ruscha: Poka! Nemischa: Wiedersehen! Inglizcha: See you! Turkcha: Gule gule!
O‘zbekcha: Bo‘pti. Gaplashamiz. Uydagilarga salom deb qo‘y! Uyga o‘t, choy ichamiz.