Qadim zamonda podshohning yoniga ayonlaridan biri yugurib kelib:
— Shohim, huzuringizga dunyoda eng mashhur folbin kirmoqchi, - debdi.
Shoh kiritishni buyuribdi. Folbin saroyga kirib aytibdi:
— Ey shohim, buyuk lashkarboshi! Men sizning bo‘lajak janglaringiz va umuman kelajak hayotingiz xaqida fol ochib beraman.
Podshoh jallodni chaqirib:
— Bu folbinning boshini tanidan judo qilinglar! - deb buyuribdi.
Jallod buyruqni bajargach, savol berishibdi:
— Shohim, nega folbinni o‘limga hukm qildingiz?
Podshoh:
— Bu ablah folbin o‘zining kelajagini bilmaydi-ku, mening kelajagimni qayerdan bilsin! - degan ekan.