''Buzoqni yugurgani somonxonagacha'' degan maqolni eshitgan buzoq umuman yugurmaydigan bo‘libdi.