Bir kun ustoz Sevaradan so‘radi:
— Vatan nima?
— Vatan bu mening onam...
— O‘tir yaxshi. Shahzoda tur! Vatan nima?
— Vatan Sevaraning onasi.