Texnika oliy o‘quv yurtiga kirgan 1-kurs talabasi o‘qishning ilk kuni birinchi para darsda o‘tirib ma’ruza tinglamoqda:
“Kvant maydon nazariyasida zeta tartibga solish murakkab o‘zgaruvchining funksiyasi bo‘lgan Riyemann zeta funksiyasidan foydalanish...”
Talaba cho‘ntagidan qo‘l telefonini chiqarib, qo‘ng‘iroq qilib past ovozda debdi:
“Ada, fikrimdan qaytdim. Armiyaga boraqolay...!”