Ziqnaroq bir odam taksi to‘xtatib so‘rabdi:
— Falon joygacha borsam, qancha bo‘ladi?
Taksichi unga:
— 10 ming bo‘ladi, - debdi.
Haligi odam pulni eshitib:
— Unda shu yuklarimni o‘sha joyga olib borib tashlang. Men orqangizdan yugurib yetib olaman, - dermish.