Haydovchilar uchun:
Ko‘p gaz bossang benzin ketar.
Ko‘p tormozda rezina ketar.
Bu issiqda yuraversang,
Bir kun tochna “toming” ketar!