Afandi yog‘ olish uchun kosa ko‘tarib bozorga boribdi. Yog‘furushdan bir tangalik yog‘ so‘rabdi. Yog‘furush bir tangalik yog‘ni kosaga quygan ekan, kosa to‘lib, ozginasi ortib qolibdi.
— Qolganini nima qilamiz? - so‘rabdi yog‘furush.
— Orqasiga quy, - deb afandi kosani ag‘dargan ekan, ichidagi yog‘ to‘kilib ketibdi. Afandi ham ozginagina yog‘ni ko‘tarib, uyiga kelibdi. Yog‘ni ko‘rgan xotini qichqiribdi:
— Shu yog‘ni oldingiz xolosmi?
Afandi bo‘lsa:
— Ey nodon, ko‘p qichqirma! Bu yog‘ida ham bor, - debdi-da, kosani ag‘dargan ekan, qolgan yog‘ ham to‘kilib ketibdi.