Bir jinni qo‘liga ko‘zgu olib, sherigiga dedi:
— Qara manavi odam menga o‘xsharkan.
Ikkinchi jinni ham ko‘zguni sherigining qo‘lidan olibdi-da:
— Ahmoq! Axir bu menmanku!, - degan ekan.