Qamoqxonada ishlaydigan yigit do‘stiga:
— Biz tomonlarga borgin bir mehmon bo‘lib! O‘tirib ketasan! - desa, do‘sti:
— Niyating buncha "sovuq"! Xudo asrasin-yey! - debdi.