Shifoxonaga kelgan bemorga shifokor debdi:
— Uch mahal ichsangiz "otdek" bo‘lib ketasiz...
Bemor:
— Mayli. Lekin dorini nomini aytmadingiz-ku?! - desa, shifokor:
— Dorini nima aloqasi bor bu yerda?! - degan ekan.