Stomatolog tish olmoqda:
— Qo‘rqma Alisher, bu ishni diplomsiz ham uddalaysan!
Bemor:
— Meni ismim Alisher emas...
Stomatolog:
— Alisher menman!