Ayollarni mehmonga ketayotgan vaqtida "5 daqiqada tayyor bo‘laman" degan gapi erkaklarni "5 daqiqada uyda bo‘laman" degan gapi bilan bir xil.