— Xotin, qayoqqa ketyapsan?
— Do‘konga.
— Plastik kartamni oldingmi?
— Ha, oldim.
— Ichidagi pullarni ishlatmagin!