Ikkita gadoy kechada o‘tgan-ketganlardan sadaqa so‘rab o‘tirishgan ekan, bir yigit yonlaridan ularga salom berib o‘tibdi. Shunda gadoylardan biri ikkinchisiga:
— Yaxshi bola ekan, nega pul so‘ramading?
Ikkinchi gadoy esa:
— Ey, kaltafahm, agar puli bo‘lsa salom berarmidi...?!