Bitta jinni qo‘lida boltani ushlab olib, xursand yursa, shifokor:
— Nimaga xursandsan? - debdi.
Jinni:
— Palatadagi sherigimni boshini uzib, berkitib qo‘ydim. Uyg‘onsa, rosa izlaydi, - degan ekan.