Qari chol-kampir radiopriyomnik sotib olishibdi. Elektrga ulab, qarab turishsa, ishlamabdi. Birozdan so‘ng tutun chiqishni boshlabdi.
— Gapirmayapti-ku?! - debdi chol.
— Hozir chekib olsin, keyin gapirar, - dermish kampir.