Bugun ertalab ishga kelsam, kompyuterimni sichqonchasi ishlamayapti. Sherigimniki-yam, narigisida-yam, ... Butun bo‘limda ishlamayapti. Nega ishlamayotganini tushuna olmay peshingacha bosh qotirdik. Narigi bo‘limni sichqonchasini olib chiqib qo‘ysam, ishlayapti...
Bir payt siqchonchamni o‘girib qarasam, tagida sensor nuri tushadigan joyiga inventar raqamini yopishtirib ketishibdi. Ming la’nat, kecha buxgalteriya inventarizatsiya o‘tkazgan edi-ku...