Bir bemor stomatologga kelsa, ichkaridan bittasi xursand chiqib ketayotganmush.
— Nega buncha xursandsiz? - desa, haligi odam tishini ushlab:
— Xudoga shukur, vrach yo‘q ekan, - dermush.