Choli-kampir televizor ko‘rishyapti. Kampir boshqa kanalga olayotsa, futbol chiqib qolibdi.
— To‘xta! Shuni ko‘ramiz! - debdi chol. Kampiri:
— E, bu o‘tib ketgan, eski o‘yin-ku! - desa, chol ko‘zoynagini taqib, televizorga biroz tikilib turib:
— Eski o‘yinga shuncha muxlis kiribdimi-a!? - dermish.