Ovchi yigit ovdan katta ayiq bilan qaytayotsa, qo‘shnisi ko‘rib qolib, so‘rabdi:
— Hormang qo‘shni! Ov zo‘r bo‘pti-ku!
— Ha, miltig‘imda uch dona o‘q bor edi. Birinchisini otdim, tegmadi. Ikkinchisini otdim tegmadi. Uchinchisi ham...
— Unda ayiqni qanday o‘ldirdingiz?
— Ayiq meni miltiqdan otishimni ko‘rib, kulaverib o‘lib qoldi.