Statistik ma’lumotlarga qaraganda, bu savol bugun O‘zbekiston aholisining 99%ni qiynayotgan ekan.
Bundan oldin ham necha necha dono kishilar bu savolning javobini topisha olmabdi.
O‘ylab ko‘ring, balki bu savolning javobini siz toparsiz.
Savol esa bunday:
— Kango, qani kango???