— Сизнинг ўрнингизда бўлганимда, бу эркак билан гаплашмаган бўлардим. Қандайдир шубҳали кимса...
— Кечирасиз, лекин бу - мени эрим бўлади...