Иккита овсин ўтирволиб, биттаси кулармиш, иккинчиси йиғлармиш.
Биттаси қайнонаси зинадан йиқилиб тушгани учун кулармиш.
Иккинчиси нега йиғлаётганига тушунмадингизми?
У қайнонаси йиқилиб тушганини кўрмай қолдим деб йиғларкан.