Янги уйланган ўғил ва она суҳбати. Она:
— Бу келин жуда ёмон экан! - деса, ўғли:
— Унақа деманг ойи. Бунақа келинни яна қаердан топасиз?! - деган экан. Онаси унга қараб:
— Жиннихонадан! - дермиш.