Urush yillari ekan. Ikki askarimizni nemislar ushlab olib, qiynamoqchi bo‘lishibdi.
Nemislar birinchi askarni ichkariga olib kirib so‘rashibdi:
— Elektr stulda qiynaylikmi yoki urib qiynaylikmi? – deyishsa, askar:
— Stulga o‘tiraqolay. Urganingizga chiday olmayman, - debdi.
Nemislar askarimizni stulga o‘tqazishsa, bir payt tok o‘chib qolibdi.
— Omading bor ekan. Mayli, bor ketaver! Keyingisini olib kiringlar! - dyeyishibdi.
Askar tashqariga chiqib, sherigiga shosha-pisha: “Tok yo‘q, tok yo‘q” deyishga ulguribdi.
Nemislar ikkinchi askarni olib kirib, “Elektr stulga o‘tirasanmi yoki kaltak yeysanmi?” deyishsa, sodda askar “Tok yo‘q-ku!” – degan ekan.