Q xarfini ilk martta ko‘rganimda O harfi sigaret chekyapti deb o‘ylaganman.