Hammaning o‘z baxt formulasi bor. Masalan man xonam shipiga "Ertadan yugurishni boshlayman!" deb yozib qo‘yganman. Va har kuni ertalab uyg‘onganda bu yozuvga ko‘zim tushadi va "Hayriyatki bugundan emas, ertadan ekan!" deb xursand bo‘lib qo‘yaman...