Ba’zi qog‘ozdagi hisobotlar strelkasiz soatga o‘xshaydi.
Raqamlar bor-u, ma’nosi yo‘q!